Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Καλλιθέα 1

Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Νέα Σμύρνη

Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Καλλιθέα 2

Ανακαίνιση διαμερίσματος Καλλιθέα 3

Μετατροπή ενιαίου χώρου 250 m2 σε τρία ξεχωριστά διαμερίσματα στο Παγκράτι