Κόστος τοποθέτησης εσωτερικών πορτών - 30,00 € + Φ.Π.Α.  / Πόρτα

Πόρτες Laminate ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ C από 160,00 € με ΦΠΑ.

Πόρτες Laminate κατηγορία B από 180,00 € με Φ.Π.Α.

Πόρτες Laminate κατηγορία Α από 200,00 € με Φ.Π.Α.

Πόρτες Laminate κατηγορία Nikel από 200,00 € με Φ.Π.Α.

Πόρτες Λακαριστες Ιταλίας Από 280,00 € με Φ.Π.Α.